CASIO PRO TREK – funktionella klockor för utomhusfantaster
 
 

Höjdmätare

För alla som strävar uppåt

  • Den inbyggda höjdmätaren använder en trycksensor för att mäta det aktuella lufttrycket.
  • Det uppmätta lufttrycket används sedan för att "beräkna" den aktuella höjden.
  • Klockans elektronik är förprogrammerad med förinställda "ISA-värden" (International Standard Atmosphere) som används för omvandling av tryckvärden till höjdvärden.
  • Normalt minskar lufttrycket och temperaturen när höjden ökar.
  • Dessa värden anger förhållandet mellan höjd, lufttryck och temperatur.