CASIO PRO TREK – funktionella klockor för utomhusfantaster
 
 

Radiokontrollerad klockteknik

Radio-
kontrollerad klockteknik

Automatiskt punktlig

Fördelarna med radiokontrollerade klockor är uppenbara: när de väl ställts in på rätt tidszon, visar de alltid rätt tid för den platsen. Alla CASIO-klockor tar emot radiosignaler i nästan hela Europa – några modeller dessutom i Nordamerika, delar av Kanada och Mexiko (radiotornet i Fort Collins skickar ut radiosignaler med en radie på upp till 3 200 km) och t.o.m. i Japan och Kina. I Europa sker omställningen mellan sommar- och vintertid helt automatiskt.
Den radiokontrollerade klocktekniken från CASIO ställer alltid in platsens exakta
Region